Seiyo Anti Tinnitus Protocol

Seiyo Anti Tinnitus Therapie behandeling

De SEIYO Anti Tinnitus Protocol (ATP) is een 12-weken-durende therapie met een dagelijkse training van 2 uur. Bij deze training wordt gebruik gemaakt van twee TWINS  therapie toestellen. Deze beschikken over een gehoorafhankelijke versterker alsmede een therapie ontspanprogramma. Voor een evenwichtige stimulatie van het auditieve centrum in de hersenen, moet het geïrriteerde Lymbische systeem niet alleen worden geactiveerd om anders te luisteren, maar moet het ook weer worden teruggebracht in de ontspanningsmodus.

De SEIYO Anti Tinnitus Protocol bevat inspannings- en stimulatietherapie in drukke omgevingen, gecombineerd met klank- of ruistherapie voor de ontspanningsmomenten. Zo leren de hersenen het meest effectief zich weer te richten op het essentiële gehoor en tinnitus als onbelangrijk te beoordelen en te negeren.

Op basis van klankbeleving heeft het SEIYO Anti Tinnitus Protocol met de TWINS tot doel:
– Verlichting van Tinnitus klachten door conditionering van de hersenen.
– Training en heroriëntatie van het gehoor.
– Leren negeren van Tinnitus in het dagelijkse leven.
– Uitbalanceren van het Lymbische Systeem.

De SEIYO Protocol is met name geschikt voor mensen met de volgende Tinnitus klachten:
– Chronische Tinnitus aan één of beide zijden.
– Fluitende ,piepende, ruisende  of brommende Tinnitus.
– Subjectieve Tinnitus.

De SEIYO Protocol is ook toepasbaar bij klachten als:
– Slaapproblemen vanwege Tinnitus.
– Concentratieproblemen.
– Overgevoeligheid voor lawaai.
– Oriëntatieproblemen door de volgende ziektesymptomen:
– Gehoorverlies
– HWS
– Tand- of kaakproblemen
– Metabole ziekten
– Ziekte van Menière
– Lawaaibeschadiging
– Hyperacusis
– Stress
– Concentratieproblemen
– Auditieve Processing Disorders (APD)

Gedurende de eerste zes weken van de behandeling  worden de hersenen getraind om de Tinnitus te weren uit het centrum van de waarneming. Tijdens de resterende zes weken worden de hersenen getraind de Tinnitus te verbergen. De concentratie wordt verlegd en de aandacht kan weer uitgaan naar een vers geheugen zonder Tinnitus. Alsof men een computer herstart en het werkgeheugen weer leeg is.

Meer weten over Tinnitus behandeling?

Seiyo TWINS Anti Tinnitus   twinsin2 Klankkubus Seiyo  sp003-222-001-comfort-etui  screenshot

SEIYO ATP- volgorde

Stap 1:

Vul de klantgegevens in op het intake formulier en laat uw klant zelf de vragen invullen. Help de klant waar nodig. De vragenlijsten kunt u evalueren aan de hand van de percentage sjablonen. Er zijn drie sjablonen, elk met een mogelijk resultaat. Het sjabloon, waarop alle omcirkelde vragen zijn beantwoord, geeft de kans van slagen aan van de SEIYO Protocol.

> 80%: Bij deze uitslag is de kans op succes het hoogst. De Tinnitus zal door deze Protocol met een grote waarschijnlijkheid verdwijnen, het zal minimaal tot verlichting leiden.

< 80%: Als het percentage tussen de 50% en 80% ligt, is er eveneens een goede kans van slagen. Om het optimaal mogelijke te bereiken, wordt geadviseerd om extra ontspanmomenten te creëren. Dit kan middels een klankkubus met, speciaal ontwikkelde, niet-stimulerende Tinnitus ontspangeluiden.

< 50%: Bij deze uitslag is de oorzaak van Tinnitus wellicht nog actief aanwezig. Het is zeer belangrijk nauwkeurig te bepalen of u in dit geval iets voor uw klant kunt betekenen. Desgewenst kunt u uw klant doorverwijzen naar een voor hem/haar beter geschikte discipline. Denk bijvoorbeeld aan een KNO-arts, psychiater, osteopaat of Audiologisch Centrum.

Stap 2:

Bepaling klankprofielen met de, speciaal ontwikkelde, Soundperience onderzoek software. Door gebruik te maken van 24 klankapplicaties wordt berekend wat het beste en meest aangename luidheidniveau van spraak is. De klant krijgt de spraakvoorbeelden die zijn ingesproken door een vrouw, een man en een kind aangeboden via een hoofdtelefoon. Gebruik hiervoor het formulier: “klankprofiel bepaling”. Men wordt geïnstrueerd om zelf het aangeboden volume naar een niveau te brengen, waarop het aangenaam en nog net duidelijk verstaanbaar is.

Deze test zal zowel voor het rechter- als het linkeroor afgenomen moeten worden. Het punt van  aangenaam geluid en meest begrijpelijke volume noemen we het “persoonlijke klankprofiel”. Dit vormt de basis voor de SEIYO Anti Tinnitus Protocol.

Stap 3:

De TWINS therapie toestellen kunnen via de Cloud met de reeds bepaalde klankprofielcode worden geprogrammeerd.

Stap 4:

De TWINS worden aan de klant meegegeven. Een psycho-akoestische stimulatie van de intacte haarcellen zal verplaatsing van Tinnitus uit de auditieve waarneming tot gevolg hebben.

Stap 5:

Plan vervolgafspraken reeds in uw agenda. Documenteer alle vragenlijsten en bezoekverslagen behorende bij deze Protocol, zodoende uw dossier up-to-date te houden.

Meer weten over SEIYO Tinnitus Therapie?